×

Spacer wirtualny dla inwentaryzacji

Cyfrowa inwentaryzacja wykonana przy pomocy spaceru wirtualnego to doskonałe narzędzie dla biur architektonicznych, inwestorów, deweloperów a także osób prywatnych. Dzięki stosowanej przez nas technologii nie tylko możemy uzyskać najwyższej jakości realistyczny spacer wirtualny z obiektu. Realistyczny spacer może posłużyć do udokumentowania poszczególnych etapów procesu budowlanego, szczególnie tych które ulegają „zanikowi” jak np. instalacje elektryczne, wodne c.o. W ten sposób mamy dostęp również po latach do podglądu położenia przewodów, instalacji i innych elementów, które w procesie budowlanym „znikają”. Profesjonalny spacer wirtualny może być również elementem dokumentującym odbiór całego, lub np. technicznych części obiektu. Skomplikowana kotłownia, udokumentowana spacerem wraz z tagami, których możemy zawrzeć wszystkie informacje o poszczególnych urządzeniach to świetne rozwiązanie dla inwestorów, administratorów obiektów. W tagach można zawrzeć informacje o danych technicznych, interwałach przeglądów, instrukcje użytkowania, terminy gwarancji i wszystkie informacje, jakie uznamy za istotne. Możemy w ten sposób stworzyć bazę danych opartą na realnym obrazie obiektu, pomieszczenia.
Skanowanie obiektu pozwala także na uzyskanie chmury punktów, którą następnie można zaimportować do programów CAD i w ten sposób szybko uzyskać model do pracy projektowej. W ten sposób inwentaryzacja obiektów przeznaczonych do remontów, rozbudowy jest szybsza i bardziej efektywna, a poza tym nie obarczona ludzkimi błędami. Inwentaryzacja oparta na naszej technologii to oszczędność czasu i większa dokładność. Możemy na podstawie zeskanowanego obiektu wygenerować płaski rzut, chmurę punktów w postaci plików .XYZ , .OBJ wraz z teksturami w pliku JPG. Nasze rozwiązania związane ze spacerami dają niezwykle bogate możliwości zastosowań. Cyfrowa inwentaryzacja to również sposób na tworzenie zaawansowanych spacerów, będących bazą do szkolenia pracowników. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o możliwościach jakie daje nasza technologia.

Zaufali nam